Languages
Rehabilitačný program

Vytvorenie rehabilitačného programuVytvorenie rehabilitačného programu vychádza z individuálnych potrieb pacienta a jeho zdravotného stavu. Rehabilitáciu tvorí komplex pozostávajúci z regulovanej pohybovej aktivity, fyzioterapie, poradenstva a stravovacích odporúčaní.


Regulovaná pohybová aktivita
 • skupinový liečebný telocvik 30 minút minimálne 4 × v týždni,
 • progresívny ergometrický tréning 30 minút minimálne 4 × v týždni s kontinuálnym monitorovaním EKG počas záťaže,
 • „kruhové cvičenie“
 • terénny tréning s kardiotachometrom (prípadne nordic-walking)
 • rehabilitácia v bazéne, vrátane plávania

Fyzioterapia
 • uhličité kúpele s pozitívnym pôsobením na tepovú frekvenciu, krvný tlak a kyslíkovú spotrebu myokardom
 • podvodné masáže, vírivé alebo striedavé kúpele dolných končatín
 • elektroterapia (štvorkomorový galvanický kúpeľ, nízko - , stredne - a vysokofrekvenčné prúdy)
 • magnetoterapia, ultrazvuk, ručné a prístrojové lymfodrenáže
 • fototerapia (ultrafialové a infračervené svetlo, liečba polarizovaným svetlom)
 • oxygenoterapia
 • inhalácia s rôznymi prísadami
 • parafínové zábaly
 • kryoterapia
 • klasické a reflexné masáže
 • mäkké techniky, individuálna rehabilitácia
 • subkutánna insuflácia CO2
 • suché plynové CO2 celotelové kúpele.

Stravovanie a poradenstvo
V priebehu kardiorehabilitácie sa u obéznych pacientov kontroluje redukcia hmotnosti. Tá sa dosahuje spojením redukčnej racionálnej diéty, regulovanej pohybovej aktivity a dôslednej edukácie (individuálnej aj skupinovej).
Pacient dostáva vzory správneho stravovania a o ich užitočnosti sa presvedčí výsledným poklesom hmotnosti a zlepšením sledovaných parametrov pri laboratórnom vyšetrení.
Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000