Languages
Naši lekári a zdravotnícky personál

Naši lekári a zdravotnícky personál


Kvalitu poskytovaných služieb garantuje tím odborníkov - kardiológ, rehabilitačný lekár, lekár pre vnútorné ochorenia a diabetológMUDr. Ján Červeň, PhD.

kardiológ


Je absolventom LFUK Martin (1986) a špecializačných skúšok v odbore interné lekárstvo, kardiológia a všeobecné lekárstvo. V roku 2002 ukončil doktorandské štúdium. V apríli až máji 1991 absolvoval stáž na Kardiologickej klinike AKH vo Viedni. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, European Society of Cardiology a American Society of Echocardioghraphy a European Association of Cardiovascular Imaging. V SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2008.


MUDr. Marián Markech, MPH

internista


Je absolventom LFUK Praha (1985) a špecializačných skúšok v odbore interné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Absolvoval kurzy a školenia: Škola chrbta, Starý človek v rehabilitácii, Myoskeletálna medicína, Komplexná liečba bolesti pohybovej sústavy a iné. V roku 1999 štátnou záverečnou skúškou – „Master of public health – MPH“ ukončil trojročné štúdium pre odborníkov pre riadenie v zdravotníctve. V SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2012.


Mgr. Juraj Kmeť

fyzioterapeut


Je absolventom SZU Bratislava a špecializačných skúšok v odbore Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému. Absolvoval kurzy a školenia: Základní principy R. Brunkow, Liečba idiopatickej skoliózy metódou aktívnej segmentálnej centrácie, Kurz manuálnej lymfodrenáže, Facilitačné a relaxačné metódy pomocou loptičiek, Škola chrbta. Pracoval v ŠLU Marína Kováčová, NRC Kováčová, Kúpele Sliač. V SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2015.


Mgr. Andrej Kostúr

fyzioterapeut


Je absolventom SZŠ v Banskej Bystrici odbor diplomovaný fyzioterapeut. Po ukončení štúdia pracoval v LD Diamant Dudince. V roku 2012 dokončil magisterské štúdium v odbore fyzioterapia na SZU Bratislava. Absolvoval odborné kurzy na riešenie problémov plochej nohy, skolióz, artróz a mnohé ďalšie. V SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 1999.


Veronika Biščáková

vrchná sestra


Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000