Languages
Metodika liečby

INCARE je špičkovým pracoviskom neinvazívnej kardiologickej diagnostikyINCARE je špičkovým pracoviskom neinvazívnej kardiologickej diagnostiky a komplexnej rehabilitácie ochorení obehového ústrojenstva s dôrazom na individuálny prístup ku pacientovi.
Metodika liečby v našom inštitúte je v súlade s odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a tvorí ju súbor po sebe nasledujúcich krokov:

1. Komplexná diagnostika


Dôkladné vstupné vyšetrenie pomocou najmodernejších technológií, ktorého cieľom je zistiť aktuálny stav pacienta

2. Profylaktika


Zhodnotenie rizikových faktorov, nastavenie individuálneho životného štýlu podľa potrieb pacienta

3. Rehabilitačný program


Vytvorenie individualizovaného programu obsahujúceho fyzioterapiu, primeranú fyzickú záťaž, rehabilitačné cvičenia a ďalšie režimové prvky


Dôležitý je komplexný a vysoko individuálny prístup, ktorý nezahŕňa iba fyzickú aktivitu, ale ktorého súčasťou je aj dodržiavanie zásad sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.
Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000