Languages
Manažment pacienta

Manažment pacientaČas na odoslanie pacienta na rehabilitáciu sa odlišuje podľa jednotlivých indikačných skupín.


1. Pacient prichádzajúci do INCARE dokladuje svoj zdravotný stav zdravotnou dokumentáciou od ošetrujúcich lekárov (lekárska správa od kardiológa, kardiochirurga, angiológa, internistu).
Čas na odoslanie pacienta na rehabilitáciu sa odlišuje podľa jednotlivých indikačných skupín – buď formou včasného prekladu z nemocnice po operácii srdca, po infarkte myokardu, alebo v neskoršom období od vzniku ochorenia a jeho liečby (akútneho infarktu myokardu/PCI, srdcovej operácie - CABG, náhrade alebo rekonštrukii chlopní, operácie na veľkých cievach, transplantácie srdca).
2. Pacienta po prijatí do zariadenia vyšetrí prijímajúci lekár, zmeria funkcie pomocou EKG, pacientovi sa odoberie krv a moč. Počas prvého dňa prebieha aj úvodná individuálna rehabilitačná starostlivosť.
3. Na druhý deň po prijatí nasleduje echokardiografické vyšetrenie a podľa indikácie aj ďalšie funkčné vyšetrenia - TK Holter, EKG Holter a spiroergometria. Podľa výsledkov lekárskeho vyšetrenia, prístrojových a laboratórnych vyšetrení sa pripraví individuálny liečebný rehabilitačný, medikamentózny, stravovací a edukačný program priamo pre pacienta.
4. Pacientov v INCARE majú 24 hodinovú nepretržitú lekársku zdravotná starostlivosť. Počas procesu ergometrickej rehabilitácie sú online monitorovaní. Liečba sa upravuje podľa výstupov z monitorovacích procesov a aktuálneho zdravotného stavu.
5. Pred ukončením kardiorehabilitačného pobytu sa zopakuje laboratórne vyšetrenie, EKG a echokardiografické vyšetrenie.
6. Pri prepustení dostane pacient kompletnú lekársku správu, kde sa zhodnotí priebeh liečby a výsledky laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Dokumentácia obsahuje aj údaje o priebehu rehabilitácie a fyzickej kondícii, diagnostický záver a odporúčanie ďalšej liečby.
Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000