Languages
Komplexná diagnostika

Cieľom diagnostiky je identifikácia a zhodnotenie rizikových faktorovCieľom diagnostiky je identifikácia a zhodnotenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych a metabolických ochorení najmodernejšími neinvazívnymi vyšetreniami. Na základe nich sa stanoví individuálny manažment pacienta v súlade s odporúčaniami odborných spoločností.


PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE
Spiroergometer Schiller - na neinvazívne hodnotenie funkcie kardiopulmonálneho systému počas kontrolovanej záťaže (záťažový test)
Echokardiograf Philips Epiq 7 – s možnosťou 3D echo vyšetrenia srdca a softvérom na hodnotenia funkcie srdca najnovšími metodikami
EKG Holter Schiller - monitorovanie srdcového rytmu.
Tlakový Holter Schiller - monitorovanie krvného tlaku


LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
  • komplexné hematologické laboratórne vyšetrenie
  • pečeňové a obličkové testy,
  • hormonálne testy,
  • posúdenie metabolizmu minerálov
  • poruchy metabolizmu sacharidov a lipidov
  • markery zápalu a sepsy
  • onkomarkery,
  • kostné markery
  • stanovenie vitamínov
a ďalšie vysoko špecifické testy z celkového počtu približne 900 vyšetrení.


Rezervujte si ambulantnú diagnostiku

Kardiorehabilitačné pracovisko INCARE je personálne a technicky vybavené v súlade najnovšími trendami v odbore, vrátane dostupnosti rýchlej zdravotníckej starostlivosti a dostupnosti terciárnej zdravotníckej starostlivosti s možnosťou katetrizačnej liečby akútnych koronárnych syndrómov do 30 minút a kardiochirurgickej liečby do 60 minút od diagnostiky akútneho stavu.
Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000