Languages
Indikácie

Indikácie pre príjem pacienta


Indikácie pre príjem pacienta do kardiorehabilitačného centra INCARE sú:


 • Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku
 • Chlopňové chyby
 • Ischemická srdcová choroba chronická stabilná forma
 • Stavy po implantácii kardiostimulátora a ICD
 • Stav po akútnom infarkte myokardu alebo akútnom koronárnom syndróme vhodný pre II. fázu rehabilitácie najneskôr do 12 mesiacov po vzniku
 • Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti.
 • Juvenilná hypertenzia
 • Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza
 • Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu
 • Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy.
 • Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie najneskôr do 6 mesiacov
 • Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciáchKontraindikácie


Kontraindikácie pre príjem pacienta do kardiorehabilitačného zariadenia Incare sú:


Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) sídli v Turčianskych Tepliciach a je moderným zdravotníckym zariadením zameriavajúcim sa na cielenú individuálnu rehabilitáciu a skvalitnenie života pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu.
Kontaktujte nás
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
+421 434 913 000